Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Timpeallacht
In English

 

Timpeallacht

AN TIMPEALLACHT LEATHANACH BAILE

Fáilte roimh rannóg Thimpeallachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Aidhmeanna Rannóg Thimpeallachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Is iad na haidhmeanna atá againn:
Forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn
Bonneagar Bainistíocht Dramhaíola atá éifeachtach agus folláin ó thaobh na timpeallachta de a chur ar fáil agus Comhplean Bainistíochta Dramhaíola an Oirdheiscirt a chur i bhfeidhm.
Córais chuí rialaitheacha agus faireacháin a choinneáil le haghaidh cosaint timpeallachta agus smachtú truaillithe.
Breathnaímid i ndiaidh réimse leathan saincheisteanna i gCill Chainnigh lena n-áirítear:

  • Bruscar
  • Ionad dramhaíola líonta talún an Dúin Mhóir
  • Tionscadail glanta suas Áitiúla
  • Athchúrsáil
  • Múirín
  • Bainistiú Dramhaíola
  • Bainistíocht Sludaigh
  • Caighdeán uisce abhann
  • Bí páirteach le do thoil san iarracht Cill Chainnigh a choinneáil glan!

Section Links

Print Bookmark

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny R95 A39T
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
Príobháideachas | Aiseolas | irl - Disclaimer